Programs for converting DVD for iPad

0

I finally got my iPad 2 last week, and some magic powers must really control the universe – same week my DVD player stopped working

But both things gave me a good reason for trying out converting DVD’s for my new iPad.

After some research I came out with 2 products I wanted to try out:

My criterias for selecting there 2 was, that it should run on Windows and be really simple, as I have no idea about video converting, and have no intention of getting that knowledge.

Also I found that I needed a program that would More >

AirPrint using Windows as gateway

0

Ever wanted to print something from your iDevice (iPhone/iPad)?

This i possible through AirPrint. (Your iDevice needs to be running iOS 4.2.1 or later for AirPrint to be enabled.) Unfortunately not that may printers support AirPrint. According to Apple, there are about 25 printers that support AirPrint, and they are all from HP.

Now you are probably thinking “Damn, now I need to buy a new printer“. -But not necessary, you can use your Windows computer as a gateway to the printer. The only downside with this approach is that your computer needs to be turned on, before you can print from your More >

Misbrug af Scrum

1
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Jeg har bemærket at mange tager enkelte dele ud af scrum og putter ind i den klasiske command and control model og kalder det så derefter scrum, hvilket jeg syntes er meget forkert. Det vil jo svare lidt til at jeg tog en rat fra en Mercedes og puttede ind i Lada og derefter kaldte min Lada for en Mercedes. Hvis jeg så har nogen med ud og køre og jeg fortæller dem at det er en Mercedes og de syntes den ikke levet op til det de toede Mercedes var, så har jeg jo lige sørges for at de aldrig vil købe en More >

Kan ScrumMaster-rollen gå på tur?

0
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Mange snakker om at ScrumMaster-rollen bør gå på tur mellem alle teamets deltagere. idealistisk set fra teamets side vil jeg mene at det også vil være det bedste for teamet. Men jeg tror kun det er teamet der vil kunne drage fordel ved det internt, fordi alle i teamet på skift får “kasketten” på og derved er det svært at falde tilbage i den gamle værkføremodel, med at ham rapportere til sin chef – for i næste uge er du måske selv chefen. Ved at ScrumMaster-rollen går på tur opnår teamet altså en større More >

Når teamet bliver for stort

0
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Scrum er designet til at virke med teams med en størrelse på 7 deltagere +/- 2. Dvs et team skal ikke overstige 9 deltagere, sker det skal man dele sig i to teams. Det kan give lidt mere overhead, men gør man erfaringer viser at et team på 10 deltagere ikke yder mere end et team på 9. Det vil altså sige at er man 10 deltagere på et team, er den ene person bare spild. Og hvordan kan det nu være?

Erfaring viser at et Scrum teams ydeevne pr. deltager falder hver gang der tilføres en ny deltager ud over de 7 More >

Det er ikke ScrumMaster’ens opgave, men teamets opgave

1
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Min oplevelse er at hvis et eksisterende team skifter fra at køre den traditionelle model hvor der er en projektleder, der leder og fordeler opgaverne, til at køre Scrum, så bliver de i mange tilfælde automatisk projektlederen der få rollen ScrumMaster. Eller også bliver den person der bliver udpeget til at være ScrumMaster ofte lidt af teamet opfattet som en slags projektleder med det samme ansvar som en projektleder har. Derfor ender det mange gange med at en del opgaver automatisk havner på More >

ScrumMaster og projektleder er ikke det samme

0
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Jeg oplever ofte at folk mener at ScrumMaster bare er en ny smart titel for titlen projektleder, men de opgaverne for de to titler er meget forskellige. Jeg vil næsten gå så langt at sige at det faktisk er to helt forskellige jobs. Jeg vil her forsøge at komme med mit bud på hvad forskellene er og hvilke opgaver der ligger i hver af de to titler.

Det der ofte sker når det besluttes at et projekt skal skifte over til Scrum, er at projektlederen ofte bliver selvudnævnt ScrumMaster. Men er det nu også et More >

Agile fastpriskontrakt

2
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Jeg har længe gået og tænkt over hvordan man håndtere en fastpriskontrakt i en agile verden. Jeg har de sidste dage gået og leget lidt med tanken om hvad der gør det besværligt og hvordan disse ting vil kunne afhjælpes.

De fleste fastpriskontrakter bygger på, som navnet også antyder, at den indeholder en række ting der skal opfyldes og et fast beløb det så koster. Det vil altså sige kunden siger “jeg vil have det og det” og leverandøren siger “så koster det så mange kroner”. Tager det så leverandøren More >

User Stories

0
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Ideen med Scrum er at man i hvert sprint gør noget helt færdig, hvilket for mange betyder at de er nød til at tænke og opdele store opgaver anderledes. Da man nu bliver udfordret på at man efter hvert sprint har noget nyt der potientielt kunne bliver lagt i produktion med det samme.

Der er ofte en tendens til at man angriber ting i lag (tier) - dvs. man fx siger at der er præsentation, forretningslogik og persistering, og så starter man fx med at lave persistering og derefter forretningslogikken og til More >

Burndown-chart uden time-tracking

2
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

“Det kan man da ikke” vil de en del nok sige, men jeg vil våge at påstå at det kan man kan man da sagtens. Det går i alt sin simpelhed ud på at du kender forudsætningerne for at læse det enkelte burn down chart. Mange er “fanget” i den verden at et burn down chart skal udtrykke om vi har timer nok tilbage i sprintet til at kunne løse til timer vi har tilbage i sprint backlog’en. Det er i grunden også en meget godt betragtning af et sådan chart, men grunder det ikke i at man er lidt for bundet af den More >

Go to Top