Warning: include(/92637): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\Sites\ricki.dk\wp-includes\class-wp.php on line 552

Warning: include(): Failed opening '/92637' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\inetpub\Sites\ricki.dk\wp-includes\class-wp.php on line 552

Warning: include(/161540): failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\Sites\ricki.dk\wp-includes\class-wp.php on line 553

Warning: include(): Failed opening '/161540' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in C:\inetpub\Sites\ricki.dk\wp-includes\class-wp.php on line 553
Ricki Runge's Blog » Archive for June 2007

Archive for June, 2007

Det er ikke ScrumMaster’ens opgave, men teamets opgave

1
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Min oplevelse er at hvis et eksisterende team skifter fra at køre den traditionelle model hvor der er en projektleder, der leder og fordeler opgaverne, til at køre Scrum, så bliver de i mange tilfælde automatisk projektlederen der få rollen ScrumMaster. Eller også bliver den person der bliver udpeget til at være ScrumMaster ofte lidt af teamet opfattet som en slags projektleder med det samme ansvar som en projektleder har. Derfor ender det mange gange med at en del opgaver automatisk havner på More >

ScrumMaster og projektleder er ikke det samme

0
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Jeg oplever ofte at folk mener at ScrumMaster bare er en ny smart titel for titlen projektleder, men de opgaverne for de to titler er meget forskellige. Jeg vil næsten gå så langt at sige at det faktisk er to helt forskellige jobs. Jeg vil her forsøge at komme med mit bud på hvad forskellene er og hvilke opgaver der ligger i hver af de to titler.

Det der ofte sker når det besluttes at et projekt skal skifte over til Scrum, er at projektlederen ofte bliver selvudnævnt ScrumMaster. Men er det nu også et More >

Agile fastpriskontrakt

2
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Jeg har længe gået og tænkt over hvordan man håndtere en fastpriskontrakt i en agile verden. Jeg har de sidste dage gået og leget lidt med tanken om hvad der gør det besværligt og hvordan disse ting vil kunne afhjælpes.

De fleste fastpriskontrakter bygger på, som navnet også antyder, at den indeholder en række ting der skal opfyldes og et fast beløb det så koster. Det vil altså sige kunden siger “jeg vil have det og det” og leverandøren siger “så koster det så mange kroner”. Tager det så leverandøren More >

User Stories

0
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Ideen med Scrum er at man i hvert sprint gør noget helt færdig, hvilket for mange betyder at de er nød til at tænke og opdele store opgaver anderledes. Da man nu bliver udfordret på at man efter hvert sprint har noget nyt der potientielt kunne bliver lagt i produktion med det samme.

Der er ofte en tendens til at man angriber ting i lag (tier) - dvs. man fx siger at der er præsentation, forretningslogik og persistering, og så starter man fx med at lave persistering og derefter forretningslogikken og til More >

Burndown-chart uden time-tracking

2
NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

“Det kan man da ikke” vil de en del nok sige, men jeg vil våge at påstå at det kan man kan man da sagtens. Det går i alt sin simpelhed ud på at du kender forudsætningerne for at læse det enkelte burn down chart. Mange er “fanget” i den verden at et burn down chart skal udtrykke om vi har timer nok tilbage i sprintet til at kunne løse til timer vi har tilbage i sprint backlog’en. Det er i grunden også en meget godt betragtning af et sådan chart, men grunder det ikke i at man er lidt for bundet af den More >

Go to Top