NOTICE: This blog post is in Danish
See this blog post in English using Google Translate

Min oplevelse er at hvis et eksisterende team skifter fra at køre den traditionelle model hvor der er en projektleder, der leder og fordeler opgaverne, til at køre Scrum, så bliver de i mange tilfælde automatisk projektlederen der få rollen ScrumMaster. Eller også bliver den person der bliver udpeget til at være ScrumMaster ofte lidt af teamet opfattet som en slags projektleder med det samme ansvar som en projektleder har. Derfor ender det mange gange med at en del opgaver automatisk havner på ScrumMasters bord, men at disse opgaver slet ikke er ScrumMaster’ens opgaver men i virkeligheden teamets opgaver, og der slet ikke er nogen grund til at det lige præcis er ScrumMaster der lige løser alle disse opgaver. Jeg siger ikke at det aldrig skal være ScrumMaster der løser disse opgaver, det vil naturligvis også nogle gange være ScrumMaster der løser nogle af opgaverne, men det gør han i den rolle at være deltager i teamet og ikke i rollen at være ScrumMaster.

Herunder har jeg forsøgt at liste nogle af de opgaver som jeg har set er blevet betragtet som ScrumMaster’ens opgaver, men i virkeligheden er teamets opgaver:

  • Være ansvarlig for det teamet laver.
  • Træffe beslutninger (kan teamet ikke selv træffe dem er det projektleders opgave)
  • Vedligeholde Sprint Backlog.
  • Vedligeholde Burn Down Chart.
  • Vedligeholde Scrum Board (eller andre tilsvarende værktøjer. Fx JIRA).
  • Holde øje med om det lovede forsat kan overholdes.
  • Holde øje med om der er plads til yderligere opgaver i sprint’et.
  • Afholde daglig Scrum.
  • Afholde Sprint opstart
  • Afholde Sprint evaluering

Det jeg gerne vil sige er, prøv at holde fokus om enhvert deltager i teamet ikke lige så godt kunne løse opgaven istedet for at det altid skal være ScrumMaster. Der ligger også en god læren i at arbejder som team, i det at man er fælles om at løse de opgaver der giver teamet værdi.