NOTICE: This blog post is in Danish
See this blog post in English using Google Translate

Jeg oplever ofte at folk mener at ScrumMaster bare er en ny smart titel for titlen projektleder, men de opgaverne for de to titler er meget forskellige. Jeg vil næsten gå så langt at sige at det faktisk er to helt forskellige jobs. Jeg vil her forsøge at komme med mit bud på hvad forskellene er og hvilke opgaver der ligger i hver af de to titler.

Det der ofte sker når det besluttes at et projekt skal skifte over til Scrum, er at projektlederen ofte bliver selvudnævnt ScrumMaster. Men er det nu også et smart træk? Mit svar første svar vil være “Nej!”, men der kan være tilfælde hvor det godt kan lade sig gøre. Ofte vil den eksisterende projektleder nærmere være en intern Product Owner i Scrum termer.

En projektleder er ofte en person der er placeret i den rolle af ledelsen, hvor ScrumMaster gerne skal være en person placeret i den rolle af Scrum teamet, da det yderst vigtigst for processen af teamet kan stole 100% på at ScrumMaster altid taler deres sag. ScrumMaster rollen kan samlignes lidt med kaptajn på et fordboldhold - han er ikke hævet over teamet, men har blot fået tildelt (af teamet) den opgave at være teamets talerør.

ScrumMaster’ens opgaver består i hovedtræk i følgende:

  • Være teamets talerør ud til omverden.
  • Beskytte teamet for udefra kommende forstyrrelser.
  • Sørge for at spillet spilles efter spillets reglerne (af man ikke bevæger sig væk fra at køre Scrum).
  • Rydde forhindringer af vejen for teamet.

Det er ikke ScrumMaster’ens opgave at varetage følgende opgaver:

  • Være ansvarlig for det teamet laver – det er teamet selv og i sidste enden projektleders opgave.
  • Rapportere til ledelsen  – det er projektleders opgave.
  • Holde øje med fx økonomi og resourcer - det er projektleders opgave.
  • Træffe beslutninger – det gør teamet selv eller også er det projektleders opgave.

Ud over de opgaver jeg har listet herover er den en masse opgaver, som ofte bliver betragtet som ScrumMaster’ens opgaver, men som i virkeligheden er teamets opgaver, men dem vil jeg skrive om på senere tidspunkt. I denne liste fokusere jeg kun på de opgaver, der ofte misforståes til at være ScrumMaster’ens, men i virkeligheden er projektleders opgaver.

For at det kan fungere som en rigtig ScrumMaster, er det vigtigt at ingen ser ScrumMaster’en som en leder. Det er vigtigt at ledelsen ikke pålægger ScrumMaster nogle opgaver, disse opgaver skal istedet pålægges projektlederen eller teamet. Det er også vigtigt at teamet ser ScrumMaster, som en deltager i teamet på lige fod med alle andre, han har blot nogle andre opgaver en de andre i teamet, men det er teamet selv der har valgt at den person skal udføre disse særlige ScrumMaster opgaver for dem.

Som nævnt så mener jeg som hovedregel ikke at ScrumMaster og projektleder kan være samme person. Der er for mange steder de to rollers opgaver og ansvar/tillid overfor omverden konflikter. Det kræver fx noget selvdiciplin at beskytte teamet fra udefra kommende forstyrrelser når man selv er én af dem.

En anden ting der kan være farligt ved at ScrumMaster og projektleder er én og samme person er at projektleder får taletid til de daglige Scrums. Dette sker måske ikke bevidst, men idet at ScrumMaster har taletid og denne person også er projektleder kan det være svært ikke at benytte chancen. Det er vigtigt at holde for øje at ScrumMaster er en “Pig” og projektlederen er en “Chicken” (Scrum metafor om hvor involveret man er.) , og det kan være svært for den enkelte person både at være “Pig” og “Chicken” på samme tid.

Min konklusion er altså at det i de fleste tilfælde kun er muligt at være både ScrumMaster og projektleder på samme tid, hvis man er virkelig skarp på hvornår man har hvilken kasket på, eller man er skitsofren. Dermed ikke sagt at det ikke kan lade sig gøre, men jeg vil holde på at det i de fleste projektet ikke er muligt.