NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Mange snakker om at ScrumMaster-rollen bør gå på tur mellem alle teamets deltagere. idealistisk set fra teamets side vil jeg mene at det også vil være det bedste for teamet. Men jeg tror kun det er teamet der vil kunne drage fordel ved det internt, fordi alle i teamet på skift får “kasketten” på og derved er det svært at falde tilbage i den gamle værkføremodel, med at ham rapportere til sin chef – for i næste uge er du måske selv chefen. Ved at ScrumMaster-rollen går på tur opnår teamet altså en større More >