NOTICE: This blog post is in Danish
See this blog post in English using Google Translate

Mange snakker om at ScrumMaster-rollen bør gå på tur mellem alle teamets deltagere. idealistisk set fra teamets side vil jeg mene at det også vil være det bedste for teamet. Men jeg tror kun det er teamet der vil kunne drage fordel ved det internt, fordi alle i teamet på skift får “kasketten” på og derved er det svært at falde tilbage i den gamle værkføremodel, med at ham rapportere til sin chef – for i næste uge er du måske selv chefen. Ved at ScrumMaster-rollen går på tur opnår teamet altså en større ansvarsføelse hos deltagerene, og en bedre forståelse af at ingen har mere at sige end andre, og at teamet faktisk vil begynde at arbejde sammen som et team. Man ender altså op med at få et team der arbejder mere som et team med et fælles opgaver og ikke blot en flok personer der arbejde på samme projekt med hver deres opgaver.

Så der er rigtig mange fordele ved at lade ScrumMaster-rollen gå på tur i teamet, men for mig at se er der også virkelig mange udfordringer ved det for omverden. Hvis man har en fast ScrumMaster, kan man hurtigt lære omvenden at det er ALTID den vej de skal kommunikere med teamet (i hvert fald som indgangen til teamet). Men går ScrumMaster-rollen på skift så vil der hurtigt opstå forvirring om hver er det nu lige der er ScrumMaster nu? -På den måde vil det hurtigt ende med at omvenden bare henvender sig til en tilfældig person i teamet og så har man tabt ideen ved at have en ScrumMaster der kan beskytte teamet for udefra kommende støj.

For mig at se er det altså en rigtig dårlig ide at lade ScrumMaster-rollen gå på tur.

“Men kan man ikke få værdien af begge dele?” kunne man så spørge sig selv, og min teori er “jo, selvfølgelig”. ScrumMaster-rollen er jo ikke mere end hvad teamet gør den til. Det vigtigste med denne rolle for teamet er for mig at se at det den eneste indgang for udefra kommende støj ind i teamet. Så hvis man lader én person være ScrumMaster ud mod omverden, så kan teamet jo i princippet gøre som de vil inde i teamet. Så teamet vil sagtens kunne lade de opgaver de har pålangt deres ScrumMaster blive varetaget på tur af teamets deltagere. Jeg dele altså ScrumMaster-rollen op i to en intern og en ekstern. Den interne kan så gå på tur hvis teamet ønsker det, og den eksterne er en fast person for at lette kommunikationen og opdragelsen af omverden.

Hvordan de enkelte opgaver fordeles mellem den interne og den eksterne ScrumMaster er for mig at se helt op til teamet. Men jeg kunne forestille mig noget om listet herunder. Men HUSK det er kun et forslag ikke en løsning – sådan er det altid med Scrum, gør hvad der passer bedst til situationen.

Intern ScrumMaster

  • Facilitere interne møder (fx Daily Stand-up også kaldet Daily Scrum)
  • Drivende på at fjerne forhindringer
  • Holder øje med teamet “puls”

Ekstern ScrumMaster

  • Kommunikation med Product Owner
  • Kommunikation med resten af omverden
  • Sørger for at nye opgaver ikke sniger sig ind i sprintet.

Dette er blot forslag, det afhænger også af hvad teamet ligger af opgaver i rollen som ScrumMaster.

Konklusionen er så at der er både fordele og ulemper ved lade ScrumMaster-rollen gå på tur, men man kan godt få fordele ved begge dele ved at dele ScrumMaster-rollen op i to, med hver deres opgaver og formål.