NOTICE: This blog post is in Danish See this blog post in English using Google Translate

Ideen med Scrum er at man i hvert sprint gør noget helt færdig, hvilket for mange betyder at de er nød til at tænke og opdele store opgaver anderledes. Da man nu bliver udfordret på at man efter hvert sprint har noget nyt der potientielt kunne bliver lagt i produktion med det samme.

Der er ofte en tendens til at man angriber ting i lag (tier) - dvs. man fx siger at der er præsentation, forretningslogik og persistering, og så starter man fx med at lave persistering og derefter forretningslogikken og til More >